Rehabilitacja

Poradnia Rehabilitacyjna świadczy usługi w zakresie:

 • fizykoterapii
 • kinezyterapii
 • masażu leczniczego
 • masażu leczniczego

Dostępne zabiegi fizykoterapeutyczne:

1. Elektroterapeutyczne:

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy TRAEBERTA
 • prądy KOTSA
 • ultradźwięki miejscowe
 • ultrafonoforeza
 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości MG
 • naświetlanie promieniami IR, UV -miescowe
 • laseroterapia punktowa
 • krioterapia miejscowo - azot

2. Światłolecznicze:

 • naświetlanie promieniami IR
 • laseroterapia

3. Magnetoterapeutyczne

Dostępne zabiegi kinezyterapeutyczne:

 • ćwiczenia na przyrządach
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia samowspomagane w systemie bloczkowo - ciężarkowym
 • ćwiczenia z przyrządami
 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia czynno - bierne
 • ćwiczenia wspomagane

Dostępne zabiegi masażu leczniczego:

 • masaż klasyczny

keyboard_arrow_up